Orlan / אורלן Orlanet / אורלנט

עסק פלוס טיפוח

מגדל למכוני טיפוח

 
מגדל מציעה תכנית ביטוח למכוני יופי/קוסמטיקאיות/מספרות. תשלום חשבונות, פינוק לקוחות, ניהול תורים, הזמנת חומרים... כבעלי מכון יופי או מספרה יש לך אינספור עניינים לדאוג להם בשוטף. מגדיל תסיר ממך לפחות חלק מהדאגות בלי שעווה וללא כאבים. תכנית הביטוח המיוחדת שאנו מציעים לך מבוססת על פוליסת מגדל לעסק בתוספת הרחבות מיוחדות הרלוונטיות לעסק.
התכנית כוללת:
1. ביטוח אש מורחב חבילת בסיס
מבנה/תכולה/מלאי
פריצה על בסיס מלא 
 
אובדן הכנסה על בסיס פיצוי יומי (120 יום) רשות
500 ש"ח ליום 150 ש"ח
1000 ש"ח ליום 300 ש"ח
1500 ש"ח ליום 450 ש"ח
2500 ש"ח ליום 750 ש"ח
3000 ש"ח ליום 900 ש"ח
5000 ש"ח ליום 1500 ש"ח
 
הרחבות כלולות
כספים-5% מסכום ביטוח התכולה או 15000 ש"ח, הנמוך מביניהם.
מלאי חומרים המשמשים לעסקו של המבוטח עד 10000 על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר כנגד הסיכונים המכוסים על פי אש מורחב, רעידת אדמה ונזקי טבע.
שבר שמשות-עד 10% מסכום ביטוח התכולה
2. אחריות כלפי צד שלישי
קיימות מספר אופציות לגבול אחריות למקרה ולתקופה:
 
גבולות אחריות כלפי צד שלישי למקרה ולתקופה
250000 ש"ח ליום 350 ש"ח
500000 ש"ח ליום 500 ש"ח
1000000 ש"ח ליום 750 ש"ח
2000000 ש"ח ליום 1100 ש"ח
4000000 ש"ח ליום 1650 ש"ח
10000000 ש"ח ליום 2500 ש"ח
 
הרחבה לחבות מוצר תחת פוליסת צד שלישי
קיימות מספר אופציות לגבול אחריות למקרה ולתקופה:
גבולות אחריות למקרה ולקופה
250000 ש"ח ליום 250 ש"ח
500000 ש"ח ליום 375 ש"ח
1000000 ש"ח ליום 600 ש"ח
גבול האחריות בהרחב חבות המוצר לא יעלה על גבול האחריות בפרק צד שלישי
 
הרחבה לאחריות מקצועית תחת פוליסת צד שלישי
גבולות אחריות למקרה ולקופה
250000 ש"ח ליום 250 ש"ח
500000 ש"ח ליום 375 ש"ח
1000000 ש"ח ליום 600 ש"ח
גבול האחריות בהרחב אחריות מקצועית לא יעלה על גבול האחריות בפרק צד שלישי
 
הרחבה לחבות מוצר ואחריות מקצועית בגבולות אחריות משותפים תחת פוליסת צד שלישי
קיימות מספר אופציות לגבול אחריות למקרה ולתקופה:
הרחבה לאחריות מקצועית וחבות מוצר בגבולות אחריות משותפים תחת פוליסת צד שלישי
250000 ש"ח ליום 350 ש"ח
500000 ש"ח ליום 550 ש"ח
1000000 ש"ח ליום 900 ש"ח
גבול האחריות בהרחב חבות המוצר ו/או אחריות מקצועית לא יעלה על גבול האחריות בפרק צד שלישי
בגין איפור קבוע, עיצוב גבות בשיטת השערה, אפילציה, הסרת שיער באינפרה/IPL/ SHR תגבה תוספת פרמיה בשיעור של 15% לכל פעילות ולא יותר מ-30% בסה"כ לכל הפעילויות.
על מכוני יופי/קוסמטיקאיות/מספרות שיתווספו לדף הרשימה יחולו תנאים מיוחדים
ניתן לתת כיסוי למזוטרפיה בגבול אחריות של 250000 ש"ח בתוספת פרמיה
 
3. חבות מעבידים 
גבול אחריות עד 20000000 ש"ח למקרה ולתקופה-100 ש"ח לעובד
 
4. תאונות אישיות לבעל/ת מכון יופי/מספרה
מוות-75000 ש"ח
נכות-75000 ש"ח
פיצוי שבועי-450 ש"ח
פרמיה מינימלית לפוליסה 1400 ש"ח ברוטו
 
חריגים
לא ינתן כיסוי לפילינג עמוק, שיזוף מלאכותי, שיזוף בהתזה, מיטות שיזוף, טיפול בצללויט, הסרת שיער בלייזר, הלחמת ריסים/הארכת ריסים וטיפולים רפואיים למיניהם
 
השתתפות עצמית
רעידת אדמה-10% מסכום הביטוח באתר הניזוק, אך לא פחות מ-30000 ש"ח ולא יותר מ-2000000 ש"ח
נזקי טבע-5% מסכום הנזק, אך לא פחות מ-10000 ש"ח ולא יותר מ-100000 ש"ח לאירוע לאתר
צד שלישי/חבות מעבידים-4000 ש"ח
הרחבה לחבות מוצר/אחריות מקצועית (תחת פוליסת צד שלישי)-6000 ש"ח
אובדן הכנסות-3 ימי עבודה
מזוטרפיה-10000 ש"ח
פריצה-4000 ש"ח
תאונות אישיות-7 ימים
כל נזק אחר-3000 ש"ח
 
הגנות וסקרים (על פי נוהל סיקור סיכונים)
המלצות מיגון קבועות ללא צורך בסקר מקדים לסכום ביטוח מבנה/תכולה/מלאי-עד 100000 ש"ח, למעט אם נמצא בקניון סגור בסכום ביטוח עד 500000 ש"ח
 
כיסויים נוספים בתוספת פרמיה
כספים מעבר להרחבה הקיימת

חברות הביטוח

X