Orlan / אורלן Orlanet / אורלנט

עסק פלוס רפואה משלימה

מגדל רפואה משלימה

 
רפואה משלימה תופסת מקום מרכזי כגורם משלים ומחזק לרפואה קונבנציונאלית ואנשים רבים פונים מיוזמתם לקבלת טיפול משלים. בשל אופי העיסוק ברפואה משלימה המטפל חשוף לתביעות רשלנות בגין טיפולים שהעניק. רכישת הכיסויים המתאימים לאופי הפעילות של המטפל יעניקו לו הגנה מתאימה בפני תביעות בגין רשלנות אליהן הוא חשוף. הכל בהתאם לאופי העיסוק וצרכי המטפל.
מגדל מציעה לך ביטוח אחריות מקצועית. תכנית שתעניק לך בטחון להמשיך ולעסוק במקצועך כמטפל. אחריות מקצועית משולבת פרק חבות כלפי צד שלישי לרפואה משלימה, פרא רפואי ולמטפל המשפחתי. התכנית מיועדת למקצועות ספציפיים בלבד לבעלי תעודת הסמכה בתחום העיסוק.
פוליסה זו מכסה פעילות בהתאם לכל תכנית כמפורט להלן ובכל מקרה לא תכסה פעילות מקצועית במסגרת העסקת המבוטח כשכיר על ידי מדינת ישראל ו/או מוסדותיה או במסגרת פעילותו כשכיר בעבור או מטעם קופת חולים כלשהי וכן עבור כל גורם אחר שרכש ביטוח לכיסוי הפעילות המקצועית של המבוטח בשירותו בהתאם לכל תכנית המפורטת מטה. 
תכנית רפואה משלימה
רשימת המקצועות הניתנים לכיסוי עפ"י תכנית זו:
דיקור, הומאופתיה, נטורופתיה, שיאצו, רפלקסולוגיה, טיפול בשיטת אבי גרינברג, ביו אנרגיה, ביו פידבק, עיסויים למיניהם, ריפוי אנרגטי, קינסיולוגיה, רייקי, טווינא, אירידיולוגיה, טיפול באמצעות פרחי באך, צמחי מרפא, ארומתרפיה, יוגה, תנועה אותנטית, מדיטציה, דמיון מודרך, NLP, ריו אביירטו, טיפול בדרמה, מוסיקה וצבע, פלדנקרייז, שיטת אלכסנדר, שיטת ורדי.
תעריף ברוטו:
אופציה א
גבול אחריות 1000000 ש"ח למקרה ולתקופה
פרמיה ברוטו למזומן 1050 ש"ח לשנה
השתתפות עצמית 1700 ש"ח
 
אופציה ב
גבול אחריות 2000000 ש"ח למקרה ולתקופה
פרמיה ברוטו למזומן 1300 ש"ח לשנה
השתתפות עצמית 2000 ש"ח
 
אופציה ג
גבול אחריות 4000000 למקרה ולתקופה
פרמיה ברוטו למזומן 1600 ש"ח לשנה
השתתפות עצמית 2000 ש"ח
 
תכנית פרא-רפואי 
רשימת המקצועות הניתנים לכיסוי עפ"י תכנית זו:
פיזיותרפיה, פסיכולוגיה, פסיכותראפיה, מרפאים בעיסוק או באומנויות, קלינאי תקשורת ודיאטנים, קואצ'ינג אישי/רפואי-למעט אימון עסקי.
 
תעריף ברוטו:
 
אופציה א
גבול אחריות 2000000 למקרה ולתקופה
פרמיה ברוטו למזומן 1400 ש"ח לשנה
השתתפות עצמית 3500 ש"ח
 
אופציה ב
גבול אחריות 4000000 למקרה ולתקופה
פרמיה ברוטו למזומן 1600 ש"ח לשנה
השתתפות עצמית 3500 ש"ח
 
תכנית מטפל משפחתי
הכיסוי ינתן עבור מטפלים מוסמכים, בעלי תעודת הסמכה ישראלית לטיפול במשפחה ובנישואין, ושהינם בעלי הכשרה מקצועית כפסיכולוגים, עובדים סוציאליים ו/או תרפיסטים באומנות, תואר בחינוך וקרימינולוגיה.
 
אופציה א
גבול אחריות 2000000 למקרה ולתקופה
פרמיה ברוטו למזומן 950 ש"ח לשנה
השתתפות עצמית 4000 ש"ח
 
אופציה ב
גבול אחריות 4000000 למקרה ולתקופה
פרמיה ברוטו למזומן 1400 ש"ח לשנה
השתתפות עצמית 4000 ש"ח
 
בכל סוגי התכניות לעיל מוחרגים:
כל פעילות של רפואה קונבנציונלית לרבות כל יעוץ ו/או חוות דעת הקשורה במישרין ו/או בעקיפין ברפואה הקונבנציונלית
כירופרקטיקה
בייבי יוגה
ליווי בהריון ולידה (למשל: דולה), מדריכת הנקה
נזק כספי טרור
כל תביעה בקשר ליעוץ כלכלי או עסקי

חברות הביטוח

X