Orlan / אורלן Orlanet / אורלנט

ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון חובה וצד ג'

תקופת הביטוח

*
תאריך תחילת הביטוח:
צד שלישי – התעריף מחושב בהתאם לחודש תחילת הביטוח,
הביטוח ייכנס לתוקף לאחר אישור הרכישה.
ביטוח חובה – התעריף מחושב בהתאם לחודש תחילת הביטוח
ביטוח החובה נכנס לתוקף ממועד תשלום התעודה בפועל .
*
תאריך סיום הביטוח:
תוקף הביטוח מסתיים ביום האחרון של החודש.
ההצעה מחושבת לפי מספר הימים המדויק של תקופת הביטוח.

פרטי הרכב

*
שנת ייצור:
שנת הייצור של הרכב כפי שמופיע ברישיון הרכב בצמוד למילה שנת ייצור, ברכבים החדשים מופיע תאריך עליה של הרכב לכביש.
נא להזין שנת ייצור
*
סוג הרכב:
נא לבחור סוג רכב
קוד דגם לוי יצחק:
קוד הדגם הינו מספר הנרשם ברישיון הרכב ומאפשר זיהוי מדויק של הרכב .
הקוד מורכב משמונה ספרות : ארבע הספרות הראשונות מזהות את תוצר הרכב וארבע הספרות האחרונות מתייחסות להיבטים הטכניים של הרכב.
שדה רשות, ניתן להזין ולטעון את נתוני הרכב
לא נמצאו רכבים המתאימים לקוד הדגם, או שקוד הדגם אינו תואם את שנת היצור ונפח המנוע שהוזן
קוד דגם משרד התחבורה:
שדה רשות, ניתן להזין ולטעון את נתוני הרכב
*
סוג בעלות:
בעלות פרטית – בעלות על רכב הרשום ברשות הרישוי על שם יחיד שאינו תאגיד.
בעלות אחרת – בעלות שאינה בבעלות פרטית, בעלות על רכב שרשום ברשות הרישוי על שם
יחיד שאינו תאגיד ומשמש למטרת עסקו של יחיד או גוף אחר.
*
יצרן הרכב:
יצרן הרכב כפי שמופיע ברשיון הרכב בצמוד למילה תוצר מנוע.
*
דגם הרכב:
דגם הרכב כפי שמופיע ברשיון הרכב בצמוד למילה "מסוג".
לא נמצאו דגמים משנת הייצור עבור יצרן זה
נפח מנוע בסמ"ק:
מספר כריות אויר:
ABS:
ESP:
אוטומט:
FCW:
מערכת התרעה על אי שמירת מרחק.
LDW:
מערכת התרעה על סטייה מנתיב.
*
שימוש הרכב:
לצערנו, לאור הפרטים שהוזנו לא ניתן להמשיך בתהליך ההצעה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לחתם שלך באורלן

פרטי הנהגים הקבועים

*
הרשאים לנהוג ברכב:
*
גיל הנהג הצעיר ביותר:
*
וותק הנהיגה של הנהג הצעיר ביותר:
נקבע בהתאם לשנת קבלת רישיון נהיגה לרכב מסוג זה בישראל של הנהג,
הצעיר ביותר הנוהג ברכב .

השילוב של ותק הנהג וגיל הנהג אינו אפשרי
*
מין הנהג הצעיר ביותר:
 • נהג
 • נהגת
נהיגה ברכב בשבת ובחגים:
 • כן
 • לא
*
עבר פלילי:
תהליך הקנייה באורלנט מתאפשר רק ללקוחות ללא עבר פלילי, במקרים אחרים נא פנה לחתמת שלך באורלן.
 • כן
 • לא
לצערנו, לאור הפרטים שהוזנו לא ניתן להמשיך בתהליך ההצעה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לחתם שלך באורלן

עבר ביטוחי

*
האם היה לך ביטוח צד ג' או מקיף ברצף ב-3 השנים האחרונות לרכב המבוטח?:
אם היה לך ביטוח, נא לציין לפחות שנה אחת בה היה לך ביטוח
*
היית מבוטח בשנה האחרונה:
חברה בשנה האחרונה:
*
היית מבוטח לפני שנתיים:
חברה לפני שנתיים:
*
היית מבוטח לפני 3 שנים:
חברה לפני 3 שנים:
*
האם היו לך תביעות רכוש ב-3 שנים האחרונות?:
תביעות רכוש – אם תבעת או תבעו אותך על נזקים לרכב או לרכוש אחר שנפגע כתצאה מהשימוש ברכב.
לצערנו, לאור הפרטים שהוזנו לא ניתן להמשיך בתהליך ההצעה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לחתם שלך באורלן
*
מספר תביעות רכוש בשנה האחרונה:
אם אין נא להזין 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
אם היו תביעות, יש לציין מתי
*
מספר תביעות רכוש לפני שנתיים:
אם אין נא להזין 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
*
מספר תביעות רכוש לפני 3 שנים:
אם אין נא להזין 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
*
מספר תביעות גוף ב-3 שנים האחרונות:
תביעות גוף ב-3 השנים האחרונות שהביאו לתביעה של חברת ביטוח בשל פגיעת גוף (בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה-1975). בקביעת מס' התאונות , יכללו כל התאונות שאירעו ב-3 השנים שקדמו לתאריך תחילת הפוליסה, בעת שכלי רכב מאותו סוג היה נהוג בידי אחד מן הנהגים הצפויים לנהוג ברכב (הן אם הרכב היה בבעלות פרטית והן אם בבעלות אחרת).
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
לצערנו, לאור הפרטים שהוזנו לא ניתן להמשיך בתהליך ההצעה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לחתם שלך באורלן
*
מספר פסילות רישיון:
מס' פסילות רשיון ב-3 השנים האחרונות שקדמו לתאריך תחילת הפוליסה , לפי קביעת בית משפט, קצין משטרה או רשות רישוי למעט ביטול הפסילה על ידי בית משפט, פסילה עקב כשרות רפואית לקויה ופסילות המשך אשר נבעו מאותו מקרה. מספר הפסילות ימנה לכל הנהגים הצפויים לנהוג ברכב בשל נהיגת רכב מאותו הסוג (הן אם הרכב היה בבעלות פרטית והן אם בבעלות אחרת).
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
לצערנו, לאור הפרטים שהוזנו לא ניתן להמשיך בתהליך ההצעה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לחתם שלך באורלן
*
האם חברת הביטוח סירבה לבטח ואו לחדש לך?:
לצערנו, לאור הפרטים שהוזנו לא ניתן להמשיך בתהליך ההצעה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לחתם שלך באורלן

כיסויים נוספים

שמשות:
אם צוין ברשימה ביטוח שבר שמשות, זכאי המבוטח לשירות לשבר שמשות של הרכב המפורט ברשימה כפוף לכתב השירות המצורף לפוליסה.
שמשות קדמיות,אחוריות וצדדיות של כלי הרכב התואמות בתכונותיהן את השמשות שניזוקו והעומדות בדרישות משרד התחבורה הישראלי ובעלות של תו תקן של מכון התקנים.

 • כן
 • לא
גרירה ושרותי דרך:
השירות יינתן בהתאם לכתב השירות של החברה הרלוונטית במשך 24 שעות ביממה בכל יום בשנה פרט ליום הכיפורים.
 • כן
 • לא
הגנה משפטית:
המבטח יעמיד למבוטח על חשבונו עורך דין לשם מתן הגנה משפטית בהליכים פליליים שנפתחו נגדו
למעט עבירות להן ברירת קנס בשל תאונה שנגרמה תוך כדי השימוש בכלי הרכב
בהתאם לפוליסה ואשר בה נפגע אדם ו/או רכוש .
 • כן
 • לא
ביטול השתתפות עצמית:
אם בעקבות אירוע המכוסה על פי הפוליסה יעלה סכום הנזק על סכום השתתפות העצמית
הנקובה בפוליסה אזי תישא החברה בנזק ללא ניכוי השתתפות עצמית,
האמור בתוקף בתנאי שנרכשה ההרחבה.
לא ניתן לרכישה ללא היעדר תביעות מלא.
 • כן
 • לא
הגדלת גבול אחריות לצד ג':
אישור תנאי שימוש
נא לקרוא ולאשר את תנאי השימוש

ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון חובה וצד ג'

שינוי פרטים
תקופת הביטוח
הצג פרטי ביטוח
ההצעה המשתלמת עבורך
רכישת הצעה זו
 • חברת ביטוח
 • תנאי הפוליסה
 • הערות
 • עלות פרמיה לתקופה המבוקשת
 • מס'
  תשלומים
  מספר תשלומים ללא תוספת דמי אשראי
 • סימון להזמנת ביטוח
השוואת הצעות

ההצעה שבחרת

סה"כ
שינוי פרטים
שמור תוצאות
שלח תוצאות

ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון חובה וצד ג'

שינוי הצעה

פרטים אישיים

*
שם פרטי:
*
שם משפחה:
*
סוג מספר זיהוי:
*
מספר זיהוי:
יש למלא מספר הכולל 9 ספרות
*
מין:
*
תאריך לידה:
*
תאריך הוצאת רישיון נהיגה:
*
דואר אלקטרוני:
*
טלפון :

בעל פוליסה נוסף

*
בעל פוליסה נוסף:
*
שם פרטי:
*
שם משפחה:
*
סוג מספר זיהוי:
*
מספר זיהוי:
יש למלא מספר הכולל 9 ספרות
*
מין:
*
תאריך לידה:
*
תאריך הוצאת רישיון נהיגה:

פרטי הנוהגים ברכב

*
שם פרטי:
*
שם משפחה:
*
סוג מספר זיהוי:
*
מספר זיהוי:
יש למלא מספר הכולל 9 ספרות
*
מין:
*
תאריך לידה:
*
תאריך הוצאת רישיון נהיגה:

פרטי הנוהגים ברכב - נהג שני

*
שם פרטי:
*
שם משפחה:
*
סוג מספר זיהוי:
*
מספר זיהוי:
יש למלא מספר הכולל 9 ספרות
*
מין:
*
תאריך לידה:
*
תאריך הוצאת רישיון נהיגה:

פרטי הנוהגים ברכב - נהג שלישי

*
שם פרטי:
*
שם משפחה:
*
סוג מספר זיהוי:
יש למלא מספר הכולל 9 ספרות
*
מספר זיהוי:
*
מין:
*
תאריך לידה:
*
תאריך הוצאת רישיון נהיגה:

נתוני רכב נוספים

*
מספר רישוי:
מספר שלדה:
*
סוג מנוע:
סוג מנוע הרכב כפי שמופיע ברשיון הרכב בצמוד למילה "סוג דלק".
*
מס' מקומות ישיבה:

כתובת מגורים

*
ישוב:
*
רחוב:
יש להזין את שם הרחוב בו בעל הפוליסה מתגורר. במידה וביישוב בו הינך מתגורר לא קיימים שמות של רחובות יש להזין את שם היישוב שנית.
*
מס' בית:
מס' דירה:
ת.ד.:
מיקוד:

כתובת למשלוח הפוליסה

*
כתובת למשלוח הפוליסה:
*
ישוב:
רחוב:
מס' בית:
מס' דירה:
ת.ד.:
במידה ויוזן ת.ד., שדות רחוב, מס' דירה ומס' בית הינן רשות
מיקוד:

דרישות מיגון:


צירוף קובץ:

צירוף קובץ רשיון רכב ו/או היעדר תביעות:
שינוי הצעה

ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון חובה וצד ג'

שינוי פרטים
Info לתשומת לבך: התשלום יתבצע רק לאחר אישור הפוליסה

פרטי תשלום

שם בעל הכרטיס:
תעודת זהות:
יש למלא מספר הכולל 9 ספרות
סוג כרטיס:
מספר כרטיס:
לא ניתן לשלם בכרטיס אשראי של סוכן הביטוח.
תוקף הכרטיס:
נא להזין תוקף
מס' תשלומים חובה:
יוצג באופן אוט' מס' התשלומים המקס' לחובה בחברת ביטוח זו.
מס' תשלומים צד ג':
יוצג באופן אוט' מס' תשלומים אפשרי ללא דמי אשראי, וכמות תשלומים אפשרית כולל חיוב דמי אשראי.
דמי אשראי יתווספו לפרמיה הנקובה בהתאם לתנאים הקבועים בחברות הביטוח.

סיכום עלויות

סה"כ
שינוי פרטים

ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון חובה וצד ג'

שינוי פרטים
Info לתשומת לבך: קבלת ההצעה אינה מהווה כיסוי ביטוחי יש לקבל אישור חתם!
שינוי פרטים

תודה שרכשת פוליסה באורלן סוכנות לביטוח

נשמח לעמוד לרשותךהאורלנט היא מערכת להשוואת מחירי ביטוח ותנאי ההצטרפות של המבוטח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה של חברת הביטוח. ההצטרפות לביטוח הינה בכפוף להליך חיתום כמקובל בחברה. אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ או המלצה או חוות דעת מכל סוג שהוא, לרכישה או הצטרפות למוצר.

חברות הביטוח

X