Orlan / אורלן Orlanet / אורלנט

ביטוח דירה מבנה

תקופת הביטוח

*
תאריך תחילת הביטוח:
*
תאריך סיום הביטוח:

פרטי המבנה וכללי

*
סוג המבנה / קומה:
פרטי: בית פרטי, קוטג' או דו משפחתי. משותף: בניין דיירים משותף.
קומה __מתוך קומות: במקרה של דירה בבית מדורג יש לרשום את הקומה בה נמצאת הדירה ביחס למפלס הקרקע
*
סוג המבנה:
לצערנו, לאור הפרטים שהוזנו לא ניתן להמשיך בתהליך ההצעה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לחתם שלך באורלן
*
קומה:
*
קומות במבנה:
*
שטח מבנה (מ"ר):
שטח ברוטו כולל מרפסות על פי הרישום בטאבו.
*
ערך מבנה משוער:
על סכומי הביטוח לשקף בערך כינון (כינון = ערך כחדש) את השווי האמיתי של עלות הבניה על מנת לקבל את סכום הפיצוי האמיתי בעת תביעה. הסכום נקבע על פי מ"ר של הדירה כפול סטנדרט הבנייה ללא ערך קרקע.
הערך יכול להיות בין 0-4000000
צמודי מבנה:
החלקים הצמודים למבנה הדירה או המחוברים אליו חיבור של קבע(כמו חלונות,דלתות, דוודים,
שטיחים מקיר לקיר,טפטים ועוד).
סכום ביטוח נוסף (ערך קרקע):
מקרה הביטוח הוא נזק שנגרם לדירה בבית משותף ,אשר נמצאת בבעלות
או בחירה לדורות של המבוטח ,כתוצאה מסיכון רעידת אדמה בשיעור שאינו קטן מ 70% מסכום ביטוח
הדירה כנקוב במפרט ועל פי קביעת שמאי מקרקעין או מהנדס רישוי או אם בעקבות הנזק ניתן צו הריסה
לבית המשותף .
במידה ונרכשה הרחבה מורחבת בחברה שמאפשרת זאת המילים כתוצאה מסיכון רעידת אדמה יוחלפו
סיכון מבוטח כמפורט ברשימת הסיכונים .
*
סכום ביטוח נוסף:
סכום ביטוח נוסף יכול להיות עד מקסימום של פי 5 מערך מבנה משוער ולא נמוך מערך המבנה.
*
נזקי צנרת:
נזקי צנרת: כיסוי בגין אובדן או נזק שנגרמו לדירת המבוטח בתקופת הביטוח כתוצאה מהימלטות או דליפה של מים או נוזל אחר מתוך מתקני אינסטלציה של הדירה לרבות התבקעות או עלייה על גדותיהם של דוודים וצנרת בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.
נזקי צנרת – ספק ע"י חברת הביטוח: בחירת שרברב מרשימת שרברבים שאושרו על ידי המבטח (הפרמיה וההשתתפות העצמית במסלול זה בדרך כלל נמוכים יותר).
פריים סרוויס: חברה המספקת שירותי תיקון לנזקי צנרת.
שים לב – ניתן לרכוש שירות של "פריים סרוויס" רק בחברות הביטוח מנורה והפניקס ולכן במידה ותבחר "פריים סרוויס" יוצגו פרמיות רק של חברות אלו.
פוטו וולטאי:
מערכת סולארית ביתית
הרחבת כיסוי כל הסיכונים למבנה:
אבדן או נזק פיזי תאונתי מקרי ובלתי צפוי לרכוש המבוטח אשר אירע בתוך תקופת הביטוח מכל סיבה שהיא
בעת הימצאם בדירה המבוטחת למעט החריגים .
 • כן
 • לא
ביטול כיסוי רעידת אדמה למבנה:
 • כן
 • לא
כן=אם בחרת ללא כיסוי רעידת אדמה עליך להעביר לחתם שלך באורלן בהקדם טופס ויתור על רעידת אדמה. ללא טופס חתום תופק הפוליסה כולל כיסוי רעידת אדמה. בהמשך תוכל להדפיס את הטופס ולצרפו
אם בחרת ללא כיסוי רעידת אדמה עליך להעביר לחתם שלך באורלן בהקדם טופס ויתור על רעידת אדמה. ללא טופס חתום תופק הפוליסה כולל כיסוי רעידת אדמה. בהמשך תוכל להדפיס את הטופס ולצרפו

נתונים כלליים

הגדלת גבול אחריות צד ג':
מקרה הביטוח הוא חובת המבוטח או בני משפחתו,לרבות עובדי משק ביתו, לשלם לצד שלישי על פי פקודת הנזיקין בכפוף לגבולות האחריות
הנקובים ברשימה בשל אירוע תאונתי שהתרחש בשטח מדינת ישראל או באיזור כהגדרתו בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעות חירום
(יהודה והשומרון –שיפוט בעבירות ועזרה משפטית ) התשס"ז וגרם ל –
מוות,מחלה,פגיעה,ליקוי גופני,ליקוי נפשי, או ליקוי שכלי .
נזק או אבדן לרכוש צד שלישי.
צד ג' בריכת שחיה:
הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות את אחריותו החוקית של המבוטח כלפי צד שלישי כבעלים ו/או מחזיק בריכת שחיה
פרטית הכוללת מערכת סינון או ג'קוזי חיצוני למבנה הדירה .
 • כן
 • לא
כן=יש להוסיף את שווי הבריכה לשווי המבנה
יש להוסיף את שווי הבריכה לשווי המבנה
נזקי צנרת לבריכה:
 • כן
 • לא
*
האם הדירה תהיה מאוכלסת בתקופת הביטוח:
 • כן
 • לא
יש לפנות לחתם לקבלת הצעת מחיר לדירה בלתי מאוכלסת
*
האם חברת ביטוח סירבה לבטח ו/או לחדש את הדירה ב-3 השנים האחרונות:
האם חברת ביטוח כלשהי ביטלה לך את פוליסת הביטוח בעבר, סירבה לחדשה או סירבה לקבלך לביטוח.
 • כן
 • לא
לצערנו, לאור הפרטים שהוזנו לא ניתן להמשיך בתהליך ההצעה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לחתם שלך באורלן
*
האם היית מבוטח ב-3 השנים האחרונות:
*
מספר תביעות ב-3 שנים האחרונות:
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
לצערנו, לאור הפרטים שהוזנו לא ניתן להמשיך בתהליך ההצעה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לחתם שלך באורלן
חברת ביטוח בה היית מבוטח בשנה האחרונה:
אישור תנאי שימוש
נא לקרוא ולאשר את תנאי השימוש

ביטוח דירה מבנה

שינוי פרטים
תקופת הביטוח
הצג פרטי ביטוח
ההצעה המשתלמת עבורך
רכישת הצעה זו
 • חברת ביטוח
 • תנאי הפוליסה
 • הערות
 • עלות פרמיה לתקופה המבוקשת
 • מס'
  תשלומים
  מספר תשלומים ללא תוספת דמי אשראי
 • סימון להזמנת ביטוח
השוואת הצעות

ההצעה שבחרת

סה"כ
שינוי פרטים
שמור תוצאות
שלח תוצאות

ביטוח דירה מבנה

שינוי הצעה

פרטים אישיים

*
שם פרטי:
*
שם משפחה:
*
סוג מספר זיהוי:
*
מספר זיהוי:
יש למלא מספר הכולל 9 ספרות
*
מין:
*
דואר אלקטרוני:
*
טלפון :
*
ישוב:
רחוב:
מס' בית:
מס' דירה:
מיקוד:
*
בעלות הנכס:
אחריות צולבת:

בעל פוליסה נוסף

*
בעל פוליסה נוסף:
*
שם פרטי:
*
שם משפחה:
*
סוג מספר זיהוי:
*
מספר זיהוי:
יש למלא מספר הכולל 9 ספרות

פרטי הנכס המבוטח

*
האם כתובת הנכס המבוטחת היא כתובת המגורים:
*
ישוב:
רחוב:
מס' בית:
מס' דירה:
מיקוד:
*
גיל המבנה:
*
מספר חדרים:

שיעבוד

האם ביטוח המבנה הוא לצרכי משכנתא?:
*
שם המשעבד:
*
סניף:
*
יישוב:
*
רחוב:
*
מס' בית:
*
מיקוד:

כתובת למשלוח הפוליסה

*
כתובת למשלוח הפוליסה:
*
ישוב:
רחוב:
ת.ד.:
במידה ויוזן ת.ד., שדות רחוב, מס' דירה ומס' בית הינן רשות
מיקוד:

דרישות מיגון:
לא ניתן להמשיך בתהליך, אנא פנה לחתמת שלך באורלן

צירוף קובץ:

צירוף דוח סוקר ו/או טופס ויתור על רעידת אדמה:
שינוי הצעה

ביטוח דירה מבנה

שינוי פרטים
Info לתשומת לבך: התשלום יתבצע רק לאחר אישור הפוליסה

פרטי תשלום

שם בעל הכרטיס:
תעודת זהות:
יש למלא מספר הכולל 9 ספרות
סוג כרטיס:
מספר כרטיס:
לא ניתן לשלם בכרטיס אשראי של סוכן הביטוח.
תוקף הכרטיס:
נא להזין תוקף
מס' תשלומים:
יוצג באופן אוט' מס' תשלומים אפשרי ללא דמי אשראי, וכמות תשלומים אפשרית כולל חיוב דמי אשראי.

סיכום עלויות

סה"כ
שינוי פרטים

ביטוח דירה מבנה

שינוי פרטים
Info לתשומת לבך: קבלת ההצעה אינה מהווה כיסוי ביטוחי יש לקבל אישור חתם!
שינוי פרטים

תודה שרכשת פוליסה באורלן סוכנות לביטוח

נשמח לעמוד לרשותךהאורלנט היא מערכת להשוואת מחירי ביטוח ותנאי ההצטרפות של המבוטח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה של חברת הביטוח. ההצטרפות לביטוח הינה בכפוף להליך חיתום כמקובל בחברה. אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ או המלצה או חוות דעת מכל סוג שהוא, לרכישה או הצטרפות למוצר.

חברות הביטוח

X