Orlan / אורלן Orlanet / אורלנט

ביטוח דירה תכולה

תקופת הביטוח

*
תאריך תחילת הביטוח:
*
תאריך סיום הביטוח:

פרטי המבנה וכללי

*
סוג המבנה / קומה:
פרטי: בית פרטי, קוטג' או דו משפחתי. משותף: בניין דיירים משותף.
קומה __מתוך קומות: במקרה של דירה בבית מדורג יש לרשום את הקומה בה נמצאת הדירה ביחס למפלס הקרקע
*
סוג המבנה:
לצערנו, לאור הפרטים שהוזנו לא ניתן להמשיך בתהליך ההצעה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לחתם שלך באורלן
*
קומה:
*
קומות במבנה:

פרטים לביטוח תכולה

מספר מבוגרים:
משמש לצורך הערכת שווי הרכוש המבוטח טרם ביצוע סקר תכולה עדכני .
מבוגר יחשב מי שגילו 21 ומעלה.
מספר ילדים:
משמש לצורך הערכת שווי הרכוש המבוטח טרם ביצוע סקר תכולה עדכני .
מבוגר יחשב מי שגילו 21 ומעלה.
*
שווי תכולה משוער:
תכולה משמעה – כל דבר וחפץ הנמצאים בדירה ,והינם בבעלותם,בחזקתם או באחריותם של המבוטח או בני משפחתו למעט החריגים .
במידה וידרש יבוצע סקר תכולה מטעם חברת הביטוח .
*
כיסוי תכשיטים ושעונים:
אם נרשם במפורש במפרט ובכפוף לתנאי וחריגי פרק זה תכשיטים וכלי זהב למעט אבנים יקרות ואבני חן שאינן משובצות בתכשיט לרבות שעוני יד
כלולים עד 10% מסכום ביטוח התכולה ובתנאי שאלה נרשמו במפרט והמבוטח המציא לידי המבטח בטרם ארע מקרה הביטוח הערכה בגינם.
תכשיטים בכיסוי מקיף:
נותן הגנה למקרים של שריפה, פריצה, או גניבה בדירה המבוטחת. בכל חברה ניתן לבטח עד % מסויים מסכום התכולה הכולל.
שעונים בכיסוי מקיף:
בכיסוי מקיף כלול עד 10% מסכום ביטוח התכולה
תכשיטים בכיסוי כל הסיכונים:
נזק מלא או חלקי לרכוש המבוטח שנגרם עקב אירוע בלתי צפוי ,פתאומי ובלתי מתמשך הנובע מסיבה חיצונית,
בעת הימצא הרכוש בדירה המבוטחת ,או באופן ארעי מחוצה לה בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
כל האמור למעט הסייגים בפוליסה .
מותנה בקבלת הערכת תכשיטים.
שעונים בכיסוי כל הסיכונים:
הרחבת כיסוי כה"ס לתכולה:
אירוע בלתי צפוי פתאומי ובלתי מתמשך,הנובע מסיבה חיצונית הגורם נזק מלא או חלקי לתכולת הדירה בעת הימצאה בדירה ובתנאי
שאותו נזק אינו מוצא מכלל ביטוח בסייגים בפוליסה .
 • כן
 • לא
ביטול כיסוי רעידת אדמה לתכולה:
 • כן
 • לא
כן=אם בחרת ללא כיסוי רעידת אדמה עליך להעביר לחתם שלך באורלן בהקדם טופס ויתור על רעידת אדמה. ללא טופס חתום תופק הפוליסה כולל כיסוי רעידת אדמה. בהמשך תוכל להדפיס את הטופס ולצרפו
אם בחרת ללא כיסוי רעידת אדמה עליך להעביר לחתם שלך באורלן בהקדם טופס ויתור על רעידת אדמה. ללא טופס חתום תופק הפוליסה כולל כיסוי רעידת אדמה. בהמשך תוכל להדפיס את הטופס ולצרפו
השתתפות עצמית מוגדלת:
השתתפות עצמית גבוהה יותר מההשתתפות עצמית הסטנדרטית בפוליסה. השתתפות זו נקבעת ע"י המבוטח ומקנה לו הנחה בפרמיה של פוליסה.

כיסויים נוספים לתכולה בכה"ס

מצלמות:
הרכוש המבוטח במסגרת הרחבה זו השייכים למבוטח ואו/בני משפחתו ובכפוף לכך שצוינו במפורש במפרט והומצאה לידי המבטח הערכה מפורטת של מעריך
מומחה בדבר שווי הפריטים או אסמכתא לרכישת הפריט/ים ולסכום הרכישה והכל לפני תחילת תקופת הביטוח .
אינו כולל כיסוי לציוד מקצועי.
מחשב נייד:
אבדן או נזק פיזי מכל סיבה שהיא שנגרמו לרכוש המבוטח בעת הימצאם בדירה או באופן ארעי מחוץ לדירה ,
אך בשטח מדינת ישראל .
כפוף להערכה מפורטת של מעריך מומחה בדבר שווי הפריטים או אסמכתא לרכישת הפריט/וסכום הרכישה והכל לפני תחילת תקופת הביטוח.
הסעיף כפוף לחריגים בפוליסה .
שבר ציוד אלקטרוני ביתי:
אבדן או נזק פיזי, תאונתי הנובע מסיבה חיצונית לציוד אלקטרוני ביתי שמטבעו הוא נייח בלבד, שאינו בשימוש מקצועי: מקרנים, מכשירי dvd, טלוויזיות, מסכי פלזמה ו- LCD, מערכות קול, מחשב ביתי, מדפסת, סורק, מכשיר פקס', המהווים חלק מתכולת הדירה המבוטחת בעת הימצאות בדירה המבוטחת.
תמונות:
הרכוש המבוטח במסגרת הרחבה זו השייכים למבוטח ואו/בני משפחתו ובכפוף לכך שצוינו במפורש במפרט והומצאה לידי המבטח הערכה מפורטת של מעריך.
מומחה בדבר שווי הפריטים או אסמכתא לרכישת הפריט/ים ולסכום הרכישה והכל לפני תחילת תקופת הביטוח .
חפצי אומנות:
פסלים ,תמונות,יצירות אומנות,עתיקות ואוספים בעלי ערך היסטורי,מדעי או אמנותי .
כלי כסף:
לקבלת תנאי חיתום למגזר החרדי אנא פנה לחתם שלך באורלן
כלי נגינה:
הרכוש המבוטח במסגרת הרחבה זו השייכים למבוטח ואו/בני משפחתו ובכפוף לכך שצוינו במפורש במפרט והומצאה לידי המבטח הערכה מפורטת של מעריך
מומחה בדבר שווי הפריטים או אסמכתא לרכישת הפריט/ים ולסכום הרכישה והכל לפני תחילת תקופת הביטוח .
אינו כולל כיסוי לציוד מקצועי.
מס' זוגות אופניים:
ערך האופניים בש"ח מתייחס לכל זוגות האופניים יחד. הרחבה לביטוח אופניים מבטחת אובדן או נזק תאונתי (בגבולות סכום הביטוח) אשר נגרם לאופניים תוך כדי שימושו של המבוטח או בני משפחתו מחוץ לדירה בגבולות מדינת ישראל. נזק לאופניים אשר נגרם על-ידי מקרה ביטוח בדירה כלול בכיסוי התכולה הרגיל. תנאי לכיסוי גניבה הוא קשירת האופניים או באחסונם במחסן נעול, אלא אם מאוחסנים בביתביטוח האופניים אינו כולל:
א. שימוש באופניים למטרות מרוץ, תחרות או השכרה.
ב. שימוש באופניים בשעת חשכה ללא תאורה.
ג. התבלות טבעית, פחת ובלאי או קלקולים.
ד. אופניים עם מנוע עזר.
ה. גניבת חלקים מהאופניים.
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ללא אופניים חשמליות, ניתן לבטח בפניקס באישור מיוחד.
*
אופניים ערך כולל:
צד ג' לאופניים חשמליים:
כיסוי לחבות המבוטח כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ורכוש
בעת שימוש באופנים בעלי מנוע עזר
 • כן
 • לא

כיסויים נוספים לתכולה

נזקי טרור:
נזק פיזי מלא או חלקי על ידי מעשה טרור בשטח מדינת ישראל כפי שהיה ביום 4.6.1967
אשר נגרם לדירה מבנה או תכולה באם בוטחו .
הגדרת מעשה טרור- חבלה או פעולה מזיקה לרכוש המבוטח על פי הפוליסה שבוצעה באלימות
למטרות פוליטיות , כולל שימוש באלימות למטרות הפחדת הציבור או חלק ממנו על ידי איש או אנשים
בין אם פועלים בשם או בקשר עם ארגון כלשהו ובין אם לא,וכולל מעשים שנעשו על מנת לקדם את
ההתקוממות הידועה בשם "אינתיפאדה".
 • כן
 • לא
סכום ביטוח אקדח:
ביטוח אקדח – חבות בגין אירוע תאונתי בשל פליטת כדור בלתי מכוונת מאקדח המוחזק על ידי המבוטח אשר מחזיק ברישיון בר תוקף לאקדח זה, שארע בתקופת הביטוח ובגבול הגאוגרפי הנקוב בפוליסה וגרם ל:
א.היזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי, למעט לבני משפחת המבוטח מדרגה ראשונה הגרים עמו.
ב.היזק לרכוש , למעט רכוש בבעלות המבוטח או באחריותו וגם או של בני משפחת המבוטח מדרגה ראשונה הגרים עמו.
שמירת תנאי בטיחות: על המבוטח למלא אחר כל הוראות החוק החלות על אחזקה, שמירה ושימוש בכלי נשק, לרבות אלו המופיעות ברישיון לנשיאת נשק וכן עליו לנקוט אמצעים סבירים למניעת מקרה הביטוח.
כיסוי הוצאות הגנה במשפט פלילי בשל השימוש באקדח המבוטח הנכלל בכיסוי זה בהתאם לסייגים המפורטים בתנאי הפוליסה.
ביטוח כל הסיכונים לאקדח: נזק מלא או חלקי לאקדח המבוטח לפי סעיף זה שייגרם על ידי תאונה שאינה מוצאת מכלל ביטוח בסייגים כלליים לכל פרקי הפוליסה ולפי סייגים מיוחדים לביטוח "כל הסיכונים" לאקדח המפורטים בתנאי הפוליסה.
ביטוח תכולת כספת בבנק בארץ:
נזק תאונתי מלא או חלקי,שנגרם לרכוש המבוטח בעת הימצאו בכספת הבנק הנמצאת בשטח מדינת ישראל
והשטחים המוחזקים ובתנאי מפורש שאותו נזק אינו מוצא מכלל ביטוח בסייגים בפוליסה.
ביטוח פעילות עסקית בדירה:
פעילות מהסוג הנמנה על עיסוקם של בעלי מקצועות חופשיים ,המתקיימת בתוך הדירה המבוטחת בלבד
והינה בעלת אופי משרדי או מרפאה ובלבד שהינה פעילות עצמאית ונפרדת ואינה מהווה חלק מפעילות עסקית אחרת של המבוטח בין אם כשכיר
ובין אם כעצמאי .
מובהר בזאת כי אין כיסוי לתכולה המשמשת לפעילות בעלת אופי יצרני .
הביטוח לפי סעיף זה אינו מכסה נזקי גניבה של התכולה העסקית.
סכום הביטוח המרבי בגין סעיף זה הינו 50,000 ש"ח.
*
פעילות עסקית - ביטוח תכולה:
*
פעילות עסקית - קבלת קהל:
ביטוח קבלת קהל כולל גם ביטוח צד ג' של מבקרים בעסק.
 • כן
 • לא
*
פעילות עסקית - חבות מעבידים:

נתונים כלליים

הגדלת גבול אחריות צד ג':
מקרה הביטוח הוא חובת המבוטח או בני משפחתו,לרבות עובדי משק ביתו, לשלם לצד שלישי על פי פקודת הנזיקין בכפוף לגבולות האחריות
הנקובים ברשימה בשל אירוע תאונתי שהתרחש בשטח מדינת ישראל או באיזור כהגדרתו בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעות חירום
(יהודה והשומרון –שיפוט בעבירות ועזרה משפטית ) התשס"ז וגרם ל –
מוות,מחלה,פגיעה,ליקוי גופני,ליקוי נפשי, או ליקוי שכלי .
נזק או אבדן לרכוש צד שלישי.
*
האם הדירה תהיה מאוכלסת בתקופת הביטוח:
 • כן
 • לא
יש לפנות לחתם לקבלת הצעת מחיר לדירה בלתי מאוכלסת
*
האם חברת ביטוח סירבה לבטח ו/או לחדש את הדירה ב-3 השנים האחרונות:
האם חברת ביטוח כלשהי ביטלה לך את פוליסת הביטוח בעבר, סירבה לחדשה או סירבה לקבלך לביטוח.
 • כן
 • לא
לצערנו, לאור הפרטים שהוזנו לא ניתן להמשיך בתהליך ההצעה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לחתם שלך באורלן
*
האם היית מבוטח ב-3 השנים האחרונות:
*
מספר תביעות ב-3 שנים האחרונות:
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
לצערנו, לאור הפרטים שהוזנו לא ניתן להמשיך בתהליך ההצעה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לחתם שלך באורלן
חברת ביטוח בה היית מבוטח בשנה האחרונה:
אישור תנאי שימוש
נא לקרוא ולאשר את תנאי השימוש

ביטוח דירה תכולה

שינוי פרטים
תקופת הביטוח
הצג פרטי ביטוח
ההצעה המשתלמת עבורך
רכישת הצעה זו
 • חברת ביטוח
 • תנאי הפוליסה
 • הערות
 • עלות פרמיה לתקופה המבוקשת
 • מס'
  תשלומים
  מספר תשלומים ללא תוספת דמי אשראי
 • סימון להזמנת ביטוח
השוואת הצעות

ההצעה שבחרת

סה"כ
שינוי פרטים
שמור תוצאות
שלח תוצאות

ביטוח דירה תכולה

שינוי הצעה

פרטים אישיים

*
שם פרטי:
*
שם משפחה:
*
סוג מספר זיהוי:
*
מספר זיהוי:
יש למלא מספר הכולל 9 ספרות
*
מין:
*
דואר אלקטרוני:
*
טלפון :
*
ישוב:
רחוב:
מס' בית:
מס' דירה:
מיקוד:
*
בעלות הנכס:
אחריות צולבת:

בעל פוליסה נוסף

*
בעל פוליסה נוסף:
*
שם פרטי:
*
שם משפחה:
*
סוג מספר זיהוי:
*
מספר זיהוי:
יש למלא מספר הכולל 9 ספרות

פרטי הנכס המבוטח

*
האם כתובת הנכס המבוטחת היא כתובת המגורים:
*
ישוב:
רחוב:
מס' בית:
מס' דירה:
מיקוד:
*
מספר חדרים:
*
האם נעשתה בדיקת שווי ע"י סוקר בשנתיים האחרונות?:
אם אין ברשותך דו"ח סוקר יישלח אליך סוקר להערכת מבנה ותכולת הדירה. בהתאם לדו"ח הסוקר ייתכן ויהיה צורך לעדכן את נתוני הפוליסה.

פרטי האקדח

*
שם כלי הנשק:
*
תוצרת:
*
קוטר:
*
מספר כלי:
*
מספר רישיון:

פרטי הכספת

*
מספר כספת:
*
שם הבנק:
*
מספר סניף:

כתובת למשלוח הפוליסה

*
כתובת למשלוח הפוליסה:
*
ישוב:
רחוב:
מס' בית:
מס' דירה:
ת.ד.:
במידה ויוזן ת.ד., שדות רחוב, מס' דירה ומס' בית הינן רשות
מיקוד:

דרישות מיגון:
לא ניתן להמשיך בתהליך, אנא פנה לחתמת שלך באורלן

צירוף קובץ:

צירוף דוח סוקר ו/או טופס ויתור על רעידת אדמה:
שינוי הצעה

ביטוח דירה תכולה

שינוי פרטים
Info לתשומת לבך: התשלום יתבצע רק לאחר אישור הפוליסה

פרטי תשלום

שם בעל הכרטיס:
תעודת זהות:
יש למלא מספר הכולל 9 ספרות
סוג כרטיס:
מספר כרטיס:
לא ניתן לשלם בכרטיס אשראי של סוכן הביטוח.
תוקף הכרטיס:
נא להזין תוקף
מס' תשלומים:
יוצג באופן אוט' מס' תשלומים אפשרי ללא דמי אשראי, וכמות תשלומים אפשרית כולל חיוב דמי אשראי.

סיכום עלויות

סה"כ
שינוי פרטים

ביטוח דירה תכולה

שינוי פרטים
Info לתשומת לבך: קבלת ההצעה אינה מהווה כיסוי ביטוחי יש לקבל אישור חתם!
שינוי פרטים

תודה שרכשת פוליסה באורלן סוכנות לביטוח

נשמח לעמוד לרשותךהאורלנט היא מערכת להשוואת מחירי ביטוח ותנאי ההצטרפות של המבוטח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה של חברת הביטוח. ההצטרפות לביטוח הינה בכפוף להליך חיתום כמקובל בחברה. אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ או המלצה או חוות דעת מכל סוג שהוא, לרכישה או הצטרפות למוצר.

חברות הביטוח

X