Orlan / אורלן Orlanet / אורלנט

ביטוח נגררים חובה וצד ג'

תקופת הביטוח

*
תאריך תחילת הביטוח:
הביטוח ייכנס לתוקף מיום תחילת הביטוח שבחרת. צד ג' - במידה והנך רוכש ביטוח שמתחיל היום , הביטוח ייכנס לתוקף מרגע אישור הרכישה.
*
תאריך סיום הביטוח:
פוליסת ביטוח מסתיימת תמיד בסוף חודש וההצעה מחושבת לפי מספר הימים המדויק של תקופת הביטוח.

פרטי הרכב

*
שנת ייצור:
שנת הייצור של הרכב כפי שמופיע ברישיון הרכב בצמוד למילה שנת ייצור, ברכבים החדשים מופיע תאריך עליה של הרכב לכביש.
נא להזין שנת ייצור
יצרן הרכב:
יצרן הרכב כפי שמופיע ברשיון הרכב בצמוד למילה תוצר מנוע.
*
משקל בטון:
*
שימוש במכשיר עבודה:
*
סוג בעלות:
בעלות פרטית – בעלות על רכב הרשום ברשות הרישוי על שם יחיד שאינו תאגיד.
 • פרטית
 • אחרת

פרטי הנהגים הקבועים

*
גיל הנהג הצעיר ביותר:
גיל אפשרי בין 17-80
*
וותק הנהיגה של הנהג הצעיר ביותר:
מס' השנים בהן היה הנהג הצעיר ביותר המשתמש ברכב בדרך קבע מורשה להשתמש בכלי רכב מאותו הסוג בישראל
השילוב של ותק הנהג וגיל הנהג אינו אפשרי
*
עבר פלילי:
תהליך הקנייה באורלנט מתאפשר רק ללקוחות ללא עבר פלילי, במקרים אחרים נא פנה לחתמת שלך באורלן.
 • כן
 • לא
לצערנו, לאור הפרטים שהוזנו לא ניתן להמשיך בתהליך ההצעה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לחתם שלך באורלן

עבר ביטוחי

*
תביעות גוף ב-3 שנים האחרונות:
תביעות גוף ב-3 השנים האחרונות שהביאו לתביעה של חברת ביטוח בשל פגיעת גוף (בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה-1975). בקביעת מס' התאונות , יכללו כל התאונות שאירעו ב-3 השנים שקדמו לתאריך תחילת הפוליסה, בעת שכלי רכב מאותו סוג היה נהוג בידי אחד מן הנהגים הצפויים לנהוג ברכב (הן אם הרכב היה בבעלות פרטית והן אם בבעלות אחרת).
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
לצערנו, לאור הפרטים שהוזנו לא ניתן להמשיך בתהליך ההצעה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לחתם שלך באורלן
*
תביעות רכוש ב-3 שנים האחרונות:
אם אין נא להזין 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
לצערנו, לאור הפרטים שהוזנו לא ניתן להמשיך בתהליך ההצעה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לחתם שלך באורלן
*
מספר פסילות רישיון:
מס' פסילות רשיון ב-3 השנים האחרונות שקדמו לתאריך תחילת הפוליסה , לפי קביעת בית משפט, קצין משטרה או רשות רישוי למעט ביטול הפסילה על ידי בית משפט, פסילה עקב כשרות רפואית לקויה ופסילות המשך אשר נבעו מאותו מקרה. מספר הפסילות ימנה לכל הנהגים הצפויים לנהוג ברכב בשל נהיגת רכב מאותו הסוג (הן אם הרכב היה בבעלות פרטית והן אם בבעלות אחרת).
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
לצערנו, לאור הפרטים שהוזנו לא ניתן להמשיך בתהליך ההצעה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לחתם שלך באורלן
*
האם חברת הביטוח סירבה לבטח ואו לחדש לך?:
 • כן
 • לא
לצערנו, לאור הפרטים שהוזנו לא ניתן להמשיך בתהליך ההצעה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לחתם שלך באורלן

כיסויים נוספים

הגנה משפטית:
 • כן
 • לא
הגדלת גבול אחריות לצד ג':
חבות נזקי גוף:
 • כן
 • לא
חבות כלפי צד ג' בגין שימוש במכשיר עבודה:
 • כן
 • לא
מומלץ לרכוש חבות זו, במידה ובחרת ללא חבות – יש לצרף טופס ויתור.
אישור תנאי שימוש
נא לקרוא ולאשר את תנאי השימוש

ביטוח נגררים חובה וצד ג'

שינוי פרטים
תקופת הביטוח
הצג פרטי ביטוח
ההצעה המשתלמת עבורך
רכישת הצעה זו
 • חברת ביטוח
 • תנאי הפוליסה
 • הערות
 • עלות פרמיה לתקופה המבוקשת
 • מס'
  תשלומים
 • סימון להזמנת ביטוח
השוואת הצעות

ההצעה שבחרת

סה"כ
שינוי פרטים
שמור תוצאות
שלח תוצאות

ביטוח נגררים חובה וצד ג'

שינוי הצעה

דרישות מיגון:


צירוף קובץ:

:
שינוי הצעה

ביטוח נגררים חובה וצד ג'

שינוי פרטים
Info לתשומת לבך: התשלום יתבצע רק לאחר אישור הפוליסה

סיכום עלויות

סה"כ
שינוי פרטים

ביטוח נגררים חובה וצד ג'

שינוי פרטים
Info לתשומת לבך: קבלת ההצעה אינה מהווה כיסוי ביטוחי יש לקבל אישור חתם!
שינוי פרטים

תודה שרכשת פוליסה באורלן סוכנות לביטוח

נשמח לעמוד לרשותךהאורלנט היא מערכת להשוואת מחירי ביטוח ותנאי ההצטרפות של המבוטח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה של חברת הביטוח. ההצטרפות לביטוח הינה בכפוף להליך חיתום כמקובל בחברה. אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ או המלצה או חוות דעת מכל סוג שהוא, לרכישה או הצטרפות למוצר.

חברות הביטוח

X