Orlan / אורלן Orlanet / אורלנט

ביטוח מסחרי מעל 3.5 טון מקיף

תקופת הביטוח

*
תאריך תחילת הביטוח:
הביטוח ייכנס לתוקף מיום תחילת הביטוח שבחרת. צד ג' - במידה והנך רוכש ביטוח שמתחיל היום , הביטוח ייכנס לתוקף מרגע אישור הרכישה.
*
תאריך סיום הביטוח:
פוליסת ביטוח מסתיימת תמיד בסוף חודש וההצעה מחושבת לפי מספר הימים המדויק של תקופת הביטוח.

פרטי הרכב

*
שנת ייצור:
שנת הייצור של הרכב כפי שמופיע ברישיון הרכב בצמוד למילה שנת ייצור, ברכבים החדשים מופיע תאריך עליה של הרכב לכביש.
נא להזין שנת ייצור
*
חדש או משומש:
 • רכב חדש
 • רכב משומש
נא לבחור חדש או משומש
קוד דגם לוי יצחק:
שדה רשות, ניתן להזין ולטעון את נתוני הרכב
לא נמצאו רכבים המתאימים לקוד הדגם, או שקוד הדגם אינו תואם את שנת היצור ונפח המנוע שהוזן
*
יצרן הרכב:
יצרן הרכב כפי שמופיע ברשיון הרכב בצמוד למילה תוצר מנוע.
*
דגם הרכב:
דגם הרכב כפי שמופיע ברשיון הרכב בצמוד למילה "מסוג".
לא נמצאו דגמים משנת הייצור עבור יצרן זה
*
משקל בטון:
*
שימוש במכשיר עבודה:
*
סוג בעלות:
בעלות פרטית – בעלות על רכב הרשום ברשות הרישוי על שם יחיד שאינו תאגיד.
בעלות אחרת -א. בעלות שאינה בעלות פרטית.
ב. בעלות על רכב שרשום ברשות הרישוי על שם יחיד שאינו תאגיד ומשמש למטרת עסק של יחיד או גוף אחר - בתנאי
ב. בעלות על רכב שרשום ברשות הרישוי על שם יחיד שאינו תאגיד ומשמש למטרת עסק של יחיד או גוף אחר - בתנאי שבחרה בכך חברת הביטוח.
 • פרטית
 • אחרת
*
ערך המשאית:
ערך המשאית כולל התוספות גבוה . להצעת מחיר ותנאי חיתום נא פנה לחתמת שלך באורלן.
*
מכשיר עבודה ותוספות:

פרטי הנהגים הקבועים

*
הרשאים לנהוג ברכב:
הכוונה לאותם נהגים אשר צפויים לנהוג ברכב, יש להם גישה לרכב והנוהגים בו באורח עקבי. אדם השואל את הרכב באורח חד פעמי, אינו אדם הצפוי לנהוג ברכב. לדוגמא: אם במשפחה, הבת צפויה להשתמש ברכב אחת לחודש או אם הבן חוזר הביתה כל סופ"ש וצפוי לנהוג ברכב בימי שישי בלבד, אלו "נהגים הצפויים לנהוג ברכב". אדם המשתמש ברכב באופן חד פעמי במהלך תקופת הביטוח, אינו נחשב "נהג הצפוי לנהוג ברכב".
*
גיל הנהג הצעיר ביותר:
*
וותק הנהיגה של הנהג הצעיר ביותר:
מס' השנים בהן היה הנהג הצעיר ביותר המשתמש ברכב בדרך קבע מורשה להשתמש בכלי רכב מאותו הסוג בישראל
השילוב של ותק הנהג וגיל הנהג אינו אפשרי
*
עבר פלילי:
תהליך הקנייה באורלנט מתאפשר רק ללקוחות ללא עבר פלילי, במקרים אחרים נא פנה לחתמת שלך באורלן.
 • כן
 • לא
לצערנו, לאור הפרטים שהוזנו לא ניתן להמשיך בתהליך ההצעה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לחתם שלך באורלן

עבר ביטוחי

*
האם היה לך ביטוח מקיף/צד ג' ברצף ב-3 השנים האחרונות?:
לאור העבר הביטוחי, לא ניתן להמשיך בתהליך ההצעה, לפרטים נוספים ניתן לפנות לחתם שלך באורלן
*
היית מבוטח בשנה האחרונה:
חברת הביטוח בה היית מבוטח בשנה האחרונה:
*
היית מבוטח לפני שנתיים:
חברת הביטוח בה היית מבוטח לפני שנתיים:
*
היית מבוטח לפני 3 שנים:
חברת הביטוח בה היית מבוטח לפני שלוש שנים:
*
תביעות רכוש ב-3 שנים האחרונות:
אם אין נא להזין 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
לצערנו, לאור הפרטים שהוזנו לא ניתן להמשיך בתהליך ההצעה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לחתם שלך באורלן
*
מס' תביעות רכוש בשנה האחרונה:
*
מספר פסילות רישיון:
מס' פסילות רשיון ב-3 השנים האחרונות שקדמו לתאריך תחילת הפוליסה , לפי קביעת בית משפט, קצין משטרה או רשות רישוי למעט ביטול הפסילה על ידי בית משפט, פסילה עקב כשרות רפואית לקויה ופסילות המשך אשר נבעו מאותו מקרה. מספר הפסילות ימנה לכל הנהגים הצפויים לנהוג ברכב בשל נהיגת רכב מאותו הסוג (הן אם הרכב היה בבעלות פרטית והן אם בבעלות אחרת).
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
לצערנו, לאור הפרטים שהוזנו לא ניתן להמשיך בתהליך ההצעה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לחתם שלך באורלן
*
האם חברת הביטוח סירבה לבטח ואו לחדש לך?:
 • כן
 • לא
לצערנו, לאור הפרטים שהוזנו לא ניתן להמשיך בתהליך ההצעה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לחתם שלך באורלן

כיסויים נוספים

שמשות:
 • כן
 • לא
גרירה:
 • כן
 • לא
ניתן לרכוש כיסוי גרירה רק אם משקל המשאית לא עולה על 15 טון
שווי רדיו חלופי:
שווי גדול מידי
הגנה משפטית:
 • כן
 • לא
זכות לנגרר בלתי מסוים:
 • כן
 • לא
הגדלת גבול אחריות לצד ג':
חבות נזקי גוף:
 • כן
 • לא
פרעות ומהומות:
 • כן
 • לא
רעידת אדמה:
 • כן
 • לא
חבות כלפי צד ג' בגין שימוש במכשיר עבודה:
מומלץ לרכוש חבות זו, במידה ובחרת ללא חבות – יש לצרף טופס ויתור.
אישור תנאי שימוש
נא לקרוא ולאשר את תנאי השימוש

ביטוח מסחרי מעל 3.5 טון מקיף

שינוי פרטים
תקופת הביטוח
הצג פרטי ביטוח
ההצעה המשתלמת עבורך
רכישת הצעה זו
 • חברת ביטוח
 • תנאי הפוליסה
 • הערות
 • עלות פרמיה לתקופה המבוקשת
 • מס'
  תשלומים
  מספר תשלומים ללא תוספת דמי אשראי
 • סימון להזמנת ביטוח
השוואת הצעות

ההצעה שבחרת

סה"כ
שינוי פרטים
שמור תוצאות
שלח תוצאות

ביטוח מסחרי מעל 3.5 טון מקיף

שינוי הצעה

פרטים אישיים

*
שם פרטי:
*
שם משפחה:
*
סוג מספר זיהוי:
*
מספר זיהוי:
יש למלא מספר הכולל 9 ספרות
*
מין:
*
תאריך לידה:
*
תאריך הוצאת רישיון נהיגה:
*
דואר אלקטרוני:
*
טלפון :

בעל פוליסה נוסף

*
בעל פוליסה נוסף:
*
שם פרטי:
*
שם משפחה:
*
סוג מספר זיהוי:
*
מספר זיהוי:
יש למלא מספר הכולל 9 ספרות
*
מין:
*
תאריך לידה:
*
תאריך הוצאת רישיון נהיגה:

פרטי הנוהגים ברכב

*
שם פרטי:
*
שם משפחה:
*
סוג מספר זיהוי:
*
מספר זיהוי:
יש למלא מספר הכולל 9 ספרות
*
מין:
*
תאריך לידה:
*
תאריך הוצאת רישיון נהיגה:

נתוני רכב נוספים

*
מספר רישוי:
מספר שלדה:
*
סוג מנוע:
סוג מנוע הרכב כפי שמופיע ברשיון הרכב בצמוד למילה "סוג דלק".
*
מס' מקומות ישיבה:

כתובת מגורים

*
ישוב:
*
רחוב:
יש להזין את שם הרחוב בו בעל הפוליסה מתגורר. במידה וביישוב בו הינך מתגורר לא קיימים שמות של רחובות יש להזין את שם היישוב שנית.
*
מס' בית:
מס' דירה:
ת.ד.:
מיקוד:

מקום חניית המשאית בלילה

*
ישוב:
*
רחוב:
יש להזין את שם הרחוב בו בעל הפוליסה מתגורר. במידה וביישוב בו הינך מתגורר לא קיימים שמות של רחובות יש להזין את שם היישוב שנית.
*
מס' בית:
*
מיקוד:

שיעבוד הרכב

האם ברצונך לשעבד את הרכב:
שם המשעבד:
*
ישוב:
*
רחוב:
יש להזין את שם הרחוב בו בעל הפוליסה מתגורר. במידה וביישוב בו הינך מתגורר לא קיימים שמות של רחובות יש להזין את שם היישוב שנית.
*
מס' בית:

כתובת למשלוח הפוליסה

*
כתובת למשלוח הפוליסה:
*
ישוב:
רחוב:
מס' בית:
מס' דירה:
ת.ד.:
במידה ויוזן ת.ד., שדות רחוב, מס' דירה ומס' בית הינן רשות
מיקוד:

דרישות מיגון:
יש להצהיר אחת מבין האפשרויות

צירוף קובץ:

צירוף קובץ רשיון רכב ו/או היעדר תביעות:
שינוי הצעה

ביטוח מסחרי מעל 3.5 טון מקיף

שינוי פרטים
Info לתשומת לבך: התשלום יתבצע רק לאחר אישור הפוליסה

פרטי תשלום

שם בעל הכרטיס:
תעודת זהות:
יש למלא מספר הכולל 9 ספרות
סוג כרטיס:
מספר כרטיס:
לא ניתן לשלם בכרטיס אשראי של סוכן הביטוח.
תוקף הכרטיס:
נא להזין תוקף
מס' תשלומים צד ג'/מקיף:
יוצג באופן אוט' מס' תשלומים אפשרי ללא דמי אשראי, וכמות תשלומים אפשרית כולל חיוב דמי אשראי.

סיכום עלויות

סה"כ
שינוי פרטים

ביטוח מסחרי מעל 3.5 טון מקיף

שינוי פרטים
Info לתשומת לבך: קבלת ההצעה אינה מהווה כיסוי ביטוחי יש לקבל אישור חתם!
שינוי פרטים

תודה שרכשת פוליסה באורלן סוכנות לביטוח

נשמח לעמוד לרשותךהאורלנט היא מערכת להשוואת מחירי ביטוח ותנאי ההצטרפות של המבוטח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה של חברת הביטוח. ההצטרפות לביטוח הינה בכפוף להליך חיתום כמקובל בחברה. אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ או המלצה או חוות דעת מכל סוג שהוא, לרכישה או הצטרפות למוצר.

חברות הביטוח

X